Как SMS съобщенията могат да се използват за важно и ефективно средство за комуникация

 

В момента много хора и фирми са изправени през предизвикателствата на времето. Ситуацията изисква гъвкавост и нови подходи и променя начина, по който много от нас процедират обичайно. През последните 2 седмици LINK Mobility изпрати над 500 милиона SMS съобщения от името на правителства, организации и компании, като предостави ефективен инструмент за предаване на критична и надеждна и актуална информация. Ние можем да помогнем. По-долу може да намерите предимствата на използването на SMS нотификации за съобщаване на важна информация и 5 начина за използване на SMS за ефективна комуникация и обратна връзка.

Предимства на SMS съобщенията при важни и спешни ситуации:

Достъпност

Без необходимост от инсталиране на приложение
Без необходимост от Интернет връзка
Достигат до телефони, които нямат функциите на смарт телефони

Важно

Процент на прочитане на съобщенията: 98%
Прочитат се в рамките на 3 минути
Сериозен и надежден канал

Сигурност

Най-високо ниво на сигурност на данните
> 99% наличност на системата
Услуга, съвместима с GDPR

5 начина за използване на SMS нотификациите за ефективна комуникация и обратна връзка:

1. Вътрешна комуникация

Като предпочитан канал за уведомяване, SMS нотификациите могат да се използват за ефективна вътрешно- фирмена комуникация, когато има нужда от незабавни известия, спешни актуализации или обща информация.

2. Нотификации

Много компании и организации искат, или трябва да информират както служителите, така и клиентите си в реално време. От услугата могат да се възползват здравни организации, информиращи за предпазни мерки, образователни институции, които трябва да променят работния си график, банки, които да информират клиентите за техните застраховки, както и много други

3. Напомняния

Клиентите разчитат на напомнянията, а със SMS нотификациите ще имате и по-голям шанс съобщението да бъде отворено и прочетено. Да напомняме е важно както за организацията, така и за клиентите. Напомнящи съобщения могат да се използват в сферата на здравни услуги, услуги за извършване на плащания по фактури или получаване на пратки.

4. Потвърждения

Изпращайте потвърждения на клиентите си, например за доставка на продукт, който са поръчали онлайн или резервация на час за дадена услуга, както и за всякакви други актуални за Вашия биснес нужди.

5. Проучвания

Получете обратна връзка чрез кратки анкети, изпратени като SMS съобщения. Много клиенти предпочитат да получават анкети и въпроси чрез SMS. За да увеличите процента на отговор, може да им предоставите отстъпка при попълване на анкетата.