Събиране на съгласие

СЪБИРАНЕ НА СЪГЛАСИЕ - GDPR

От 25.05.2018 год е в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Лесно и удобно решение за събиране на съгласие

Ние в ЛИНК Мобилити се отнасяме с изключителна отговорност към опазването на личните данни и разбираме, че бизнесът трябва да отговаря на всички изисквания на приетия регламент. Мигновено получаване на съгласие и възможност за събиране на допълнителни данни за контакт от потребителите

За да подпомогнем нашите бизнес клиенти, създадохме специално решение за събиране на съгласие на потребителите чрез SMS.

Как работи?

phone device