Мобилни ваучери

LINK МОБИЛНИ ВАУЧЕРИ

Ново поколение дигитални ваучери, чрез които сте близо до клиентите си

Спечелете лоялността на Вашите клиенти като им покажете, че ги цените. Направете им подарък към покупката, изпратете им информация за промоции, нови продукти или персонализирани отстъпки чрез мобилните ваучери.

БЪРЗО

Моментално достигате до клиента чрез SMS

РЕНТАБИЛНО

Без разходи за печат и пощенски разходи, без загуба от дистрибуция, природосъобразно

РЪСТ НА ПРОДАЖБИТЕ

Доказано по-успешни кампании. Навременна информация за нови продукти, разпродажби, напомняния

НАДЕЖДНО

Над 95% успешни доставки на SMS

ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Привличане и задържане на клиенти. Много по-висока удовлетвореност при покупка

ИНФОРМАЦИЯ

Изграждате база данни от лоялни клиенти, получавате информация в реално време за ползването на ваучерите и резултатите от кампаниите

приложими в различни сфери като:

Бързи и лесни за персонализиране

Въвеждате лесно данните на получателите

Персонализирате ваучера - можете да добавяте лога, цветове и информация за компанията Ви. Изпращате в точното време към целевата Ви група

Проследявате, измервате и получавате текуща информация за успеха на кампанията