Push Notifications

Push Notifications

 Push нотификации – Допълнителен, бързодостъпен канал за комуникация с всички Ваши клиенти 

Какво представляват Push нотификациите?

PUSH нотификациите представляват кратки съобщения, които се изпращат до мобилното устройство на клиента (телефон или таблет) и се визуализират на екрана веднага или в много малък срок от получаването му. Тези нотификации се показват след инсталиране на Вашето мобилно приложение.

Как може да използвате PUSH нотификациите?

Използването на този вид комуникация за нотификации е изключително разнообразна и зависи от характера на Вашата дейност и как бихте желали да комункирате дигитално с Вашите клиенти.

Как може да използвате Push нотификациите?

С един клик отвеждате клиентите към Вашата кампания