Анкети и проучвания

МОБИЛНА АНКЕТА

Попитайте клиентската си база за мнение или получете съгласие чрез персонализиран SMS

LINK Анкети

В днешно време получаването на обратна връзка от клиентите е решаващо за растежа на бизнеса и задържането на потребителите. Навременната информация е изключително важна за взимането на подходящи и своевременни решения.

ЛИНК анкети е решение от портфолиото на ЛИНК Мобилити, даващо възможност да достигнете до клиентите си бързо и лесно и да получите информация относно тяхната удовлетвореност от даден продукт, мнение или препоръка.

Подходящо както за среден и малък бизнес, така и за корпоративни клиенти – отдели за обслужване на клиенти и кол центрове.

Как работи?

phone device

Интеграция с други решения:

И още анализ на данни