смс Tag

Седмиците, които последваха затварянето на различни търговски обекти и закриването на някои производства, поставиха пред компаниите редица въпроси относно начините на комуникация с клиенти и партньори. Какво трябва да кажем на клиентите си? С какъв тон трябва...

    Обмисляли ли сте да използвате SMS нотификации за маркетинг и комуникация, но не сте сигурни как да започнете? SMS-ите са един от най-предпочитаните комуникационни канали в света с честота на отваряне 98%. Освен това, 90%...

  В момента много хора и фирми са изправени през предизвикателствата на времето. Ситуацията изисква гъвкавост и нови подходи и променя начина, по който много от нас процедират обичайно. През последните 2 седмици LINK Mobility изпрати...