WhatsApp

WhatsApp

Дву-посочни тесктови комуникации & NPS​

Поддържайте двупосочни разговори с клиенти​

Това означава, че крайните потребители могат да инициират WhatsApp разговори ​ с компанията​

Индустрии:

Полезни примери: